OM

INCERTUS er et uavhengig, norsk rådgivningsfirma. Vi har ingen bindinger til noe annet firma, verken gjennom eierskap eller på annen måte. Vi opptrer nøytralt og uavhengig i enhver sammenheng. Selskapet ble stiftet i august 2001.

 

Vi arbeider med analyser og prosesser på ulike nivå. Oppdragene kan være enkeltsaker av kort varighet eller langsiktige prosesser. Incertus er ofte en langsiktig støttespiller.

 

Incertus arbeider med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale standarder for informasjonssikkerhet og relevant teori innen organisasjonspsykologi og yrkespedagogikk. Alt arbeid utføres etter en høy etisk standard.

 

Sammen med våre samarbeidspartnere har vi en unik styrke for å kunne levere høyeste kvalitet til en fornuftig pris.

 

Vi arbeider etter et helhetlig syn på virksomheter hvor mennesker, systemtenking, og teknologi går inn i hverandre.

 

 

HJEM >> OM

INFO OM INCERTUS

Copyright @ All Rights Reserved

Knut Henrik Andersen

 

Selskapets gründer og eier, Knut Henrik Andersen, har 25 års erfaring med gjennomføringer av en rekke krevende prosjekter i offentlig og privat sektor.

 

Knut Henrik Andersen har lang utdannelse innen IT og elektronikk, økonomi og ledelse samt arbeids og organisasjonspsykologi.